Εργασίες Επισκευής & Επιδιόρθωσης

Αναλαμβάνουμε εργασίες επισκευής & επιδιόρθωσης κτιρίων και πολυκατοικιών τόσο για λόγους αισθητικής, όσο και για λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας.

Οι εργασίες επισκευής κτιρίου μπορεί να αφορούν συντήρηση, επισκευή ή και πλήρη αποκατάσταση.