Κατασκευές Τοιχίων

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με έμφαση στον οπλισμό και τον σκελετό του υλικού.