Χωματουργικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές μικρής κίμακας και επιχωματώσεις χώρων με ασφάλεια και διαθέτοντας σύγχρονα μηχανήματα.